a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

8:00 - 19:00

Mesai: Pazartesi - Cumartesi

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

BLOG

Uluca Avukatlık Ortaklığı Hukuk Blog Sayfası

COVİD-19 Önlemleri Kapsamında Kısa Çalışma Düzenlemesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışmadıkları dönem için sağlanan gelire ‘’kısa çalışma ödeneği’’ denilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi genel kural olarak 3 ayı geçemezken, İş Kanunu’na eklenen geçici madde ile Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecektir....

Devamı

Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı

Tüketicinin bir malı satın aldığı esnada mağazasından doğrudan görüp incelemiyor, satıcı ile doğrudan yüz yüze iletişim içerisinde girmiyor, pazarlama uzaktan iletişim araçları yoluyla (internet, telefon, televizyon, radyo gibi) gerçekleştirilerek bu şekilde bir satış sözleşmesi kuruluyorsa, mesafeli satış sözleşmesinden bahsetmek gerekir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde mesafeli sözleşmeler;...

Devamı

Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı Kullanılmasından Sonra Malın Korunaksız Bir Paketleme ile Satıcıya Geri Gönderilmesi

Mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkından daha önceki yazılarımızda detaylıca bahsetmiştik. Değinilmesi gereken bir diğer konu ise; malların bazılarının nitelikleri sebebiyle koruyucu paketi olmadan geri gönderilmesinin malın zarara uğraması hususunda yüksek risk oluşturmasıdır. Tüketicinin malın geri gönderilmesi sırasında korunaksız bir şekilde malı iadesi sebebiyle Satıcı tarafından malın kabul edilmemesi durumu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler gibi malların korunaksız bir şekilde gönderilmesi halinde zarar riski çok daha yüksek olsa da bu nitelikteki mallar özelinde istisnai bir düzenleme mevcut değildir....

Devamı

Otomoti̇v Sektöründe ve Dayanikli Tüketi̇m Mallarinda Ayıp İhbari

Ayıplı mal, 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8.maddesinde düzenlenmiş olup; ‘’ Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.’’ Şeklinde tanımlanmıştır. Maddenin 2. fıkrası ile ayıplı mal tanımı genişletilerek; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya...

Devamı

Anoni̇m ve Li̇mi̇ted Şi̇rketleri̇n Bölünmesi̇nde İşçi̇ni̇n Hak ve Alacaklarinin Devri̇

Türk Ticaret Kanunu bir şirketin belirli bölümü veya işlerini başka bir şirkete veya bölünme suretiyle kurulacak yeni bir şirkete devrettiği şirket bölünmelerine ilişkin hükümleri düzenler. Türk Ticaret Kanunu’nun 159. maddesi uyarınca şirket bölünmeleri farklı şekillerde bölünmelere gerçekleştirilebilir. Bir şirket, ekonomik, finansal, pazarlama gibi sebeplerle tam veya kısmi bölünme yolunu seçebilir. Anonim ve limited şirketlerin tam bölünmesi yolunda(TTK m.159/1-a) şirketin tüm malvarlığı( aktif ve pasifleri) ve fiili işleri bölünerek devralan şirkete devredilir ve devreden şirketlerin ortakları payları iktisap ederler. Bu tip bölünmede devreden şirketin hukuki varlığı sona erer ve devralan şirket devredilen malvarlığı ve fiili işlere sahip olur.[1] Şirketlerin kısmi bölünme durumunda...

Devamı

Covid-19 Salgini ile Mücadele Süreci̇nde Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunması

Tüm dünya ve ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini azaltmak adına ülkemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması amacıyla hareket etmektedir. Bu önlemlerin alındığı çoğu durumda özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere TC kimlik numarası, ad, soy ad,  adres, işyeri, seyahat bilgileri, sağlık bilgileri vb. kişiler veriler işlenmeye başlanmıştır....

Devamı