a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

8:00 - 19:00

Mesai: Pazartesi - Cumartesi

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

BLOG

Uluca Avukatlık Ortaklığı Hukuk Blog Sayfası

Teminat Senedi Nedir? Kambiyo Senetlerinden Hangi Yöntemlerle Ayrılmaktadır?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Teminat senedi, tarafların senet üzerinde gösterilen bedelin ödenmesini belirli bir edimin ifasına bağladıkları senet türünü ifade etmektedir. Kanun koyucu tarafından kanunda düzenlemesi olan senetler arasında yer almayan teminat senedi, ticari hayatta oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan her ne kadar kanunda buna yönelik bir düzenleme yapılmamış olsa da Türk Hukukunda kambiyo senetlerinin belirli bir borcun ifasının teminatı olarak keşide edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu sebeple kambiyo senetlerinin ticari hayatta teminat amaçlı olarak kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır.[/vc_column_text][vc_column_text]Peki teminat senedini kambiyo senetlerinden ayıran nedir? Teminat senedi ile kambiyo senedi arasındaki temel fark, teminat senedinin kambiyo senedinde mevcut olan koşulsuz şartsız borç ikrarını ihtiva...

Devamı

Paralel İthalat

Paralel ithalat, bağımsız bir işletmenin (kişinin), bir ülkede daha uygun fiyata elde ettiği asıl malları, o malın piyasasında fiyat farkının olduğu ülkeye satılması amacına denilmektedir. Paralel ithalatı, marka hakkının istisnası olarak nitelendirmek de doğru olacaktır. Bu tür bir ithalata paralel ithalat denilmesinin nedeni yetkili dağıtıcı veya satıcılar yanında paralel olarak ikinci bir dağıtıcı veya satıcı ağının oluşturulmasıdır. Paralel ithalatın oluşabilmesi için daha önce o ülkenin pazarında bulunmuş bir malın yeniden o ülkenin pazarına girmesi gerekmektedir. Böylelikle mallar arasında bir mal – içi rekabet doğmalıdır. ...

Devamı

İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri

İdare hukukunda mevcut olan kamu tüzel kişileri ihtiyaçlarını karşılamak için bazı sözleşmeler yapmaktadırlar. Kamu tüzel kişilerinin sözleşme yapabilme yetkileri tüzel kişilik olarak hak ehliyetine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. İdare, sözleşme yoluna çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla başvurur. Kamu hizmet ve faaliyetlerini kurmak ve işletmek için idarenin parası, teknik araç, gereç ve personeli yeterli olmayabilir; idare, alışılmış usuller ve ücretlerle hizmetin gerektirdiği personeli bulamayabilir; yine idare özel kişilerle rekabet koşulları yaratabilmek, piyasayı tanzim etmek, üretici ve tüketiciyi korumak için özel hukuk şartları içinde sözleşmeler yapabilir. İdarenin taraf olduğu sözleşmelerinin tabi olduğu hukuk kuralları kanunlarla belirlenmiştir. İdarenin taraf olduğu özel hukuk sözleşmelerini anlamak için...

Devamı

Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. [/vc_column_text][vc_empty_space][mkd_blockquote text="Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;"][vc_empty_space][vc_column_text] Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum...

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci ve Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) başta olmak üzere bu Kanun’a bağlı yönetmelikler, tebliğler ve Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararları ile Kişisel Verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temek hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır....

Devamı

AİHM Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11 nolu Protokol ile değiştirilen son şekline göre (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme),bireylerin,tüzel kişiliklerin,toplulukların birçok temel hak ve hürriyeti tanımakta ve bunların korunması için güvenceli bir sistem getirmektedir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  isimli bir mahkeme sözleşme de tanınan temel hak ve hürriyetleri, Sözleşmeyi imzalayan bir devlet tarafından ihlâl edilen kişiler, bu devlete karşı, bu Mahkemeye “bireysel başvuru ” denen bir usûlle başvurabilirler.AİHS imzalayan ülkelerden biri tarafından bir devletin yargı yetkisi içinde bulunan ve sözleşmede güvence altına alınan hakların ihlal edilmesinden dolayı zarar gördüğünü iddia eden herkes başvuru hakkına sahiptir....

Devamı

İşe İade Davası

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi doğrudan feshin geçersizliği anlamına gelmemektedir. İşe iade, işverence haksız bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanılmadan işten çıkarılan işçinin başvurabileceği bir hukuki yoldur. İşçinin İş Kanunu’nda yazılı şartları sağlayarak işe iade davası açması sonucu davanın işçi lehine sonuçlanması halinde fesih geçersiz sayılarak, işçi işe geri dönmek için işverene başvurabilecektir. ...

Devamı

COVİD-19 Önlemleri Kapsamında Kısa Çalışma Düzenlemesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışmadıkları dönem için sağlanan gelire ‘’kısa çalışma ödeneği’’ denilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi genel kural olarak 3 ayı geçemezken, İş Kanunu’na eklenen geçici madde ile Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecektir....

Devamı

Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı

Tüketicinin bir malı satın aldığı esnada mağazasından doğrudan görüp incelemiyor, satıcı ile doğrudan yüz yüze iletişim içerisinde girmiyor, pazarlama uzaktan iletişim araçları yoluyla (internet, telefon, televizyon, radyo gibi) gerçekleştirilerek bu şekilde bir satış sözleşmesi kuruluyorsa, mesafeli satış sözleşmesinden bahsetmek gerekir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde mesafeli sözleşmeler;...

Devamı

Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı Kullanılmasından Sonra Malın Korunaksız Bir Paketleme ile Satıcıya Geri Gönderilmesi

Mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkından daha önceki yazılarımızda detaylıca bahsetmiştik. Değinilmesi gereken bir diğer konu ise; malların bazılarının nitelikleri sebebiyle koruyucu paketi olmadan geri gönderilmesinin malın zarara uğraması hususunda yüksek risk oluşturmasıdır. Tüketicinin malın geri gönderilmesi sırasında korunaksız bir şekilde malı iadesi sebebiyle Satıcı tarafından malın kabul edilmemesi durumu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler gibi malların korunaksız bir şekilde gönderilmesi halinde zarar riski çok daha yüksek olsa da bu nitelikteki mallar özelinde istisnai bir düzenleme mevcut değildir....

Devamı