a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

8:00 - 19:00

Mesai: Pazartesi - Cumartesi

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

BLOG

Uluca Avukatlık Ortaklığı Hukuk Blog Sayfası

Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Talep Zamanı

Yoksulluk Nafakası

Ankara 2. Aile Mahkemesinin 30.03.2015 tarihli ve 2013/1514 E., 2015/294 K. sayılı kararı ile; tarafların 08.07.2012 tarihinde evlendikleri, aynı yılın ekim ayından itibaren ayrı oldukları, erkeğin kadına 2013 yılının yılbaşı gecesinde “sen Alevi köpeğisin, seninle görüşmek istemiyorum” diyerek bağırdığı, buna karşılık kadının ise oturduğu yeri beğenmediği, tartışma çıkararak sık sık evi terk ettiği, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kadının ise az kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, kadın yararına 500TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 7.500TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir....

Devamı

Boşanma Sürecinde Soybağı Reddi Davası

Davacı, davalıdan boşandığını, davalının bu süreçte dünyaya getirip, nüfusuna kaydettirdiği çocuğun kendisinden olmadığını, bu durumun da kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ileri sürerek soybağının reddine ve bir miktar manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesince davanın kabulü ile soybağının reddine, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Davacının talebi, Aile Mahkemesinin görevli olduğu Türk Medeni Kanunu ilgili maddesinde belirtilen manevi tazminat olmayıp, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine giren Türk Borçlar Kanunu ilgili maddelerinde belirtilen haksız fiilden kaynaklanan manevi tazminat isteminden ibarettir. Bu nedenle manevi tazminat talebinin tefrik edilmesi, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek...

Devamı

Yeni Kira Sözleşmesi ve Tahliye Taahhüt

tahliye taahhüt

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava Tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...

Devamı

Hükümlü Erkek ve Nafaka Durumu

21.03.2022 tarihinde www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal nafaka karar: Erkek cezaevine girse de devam edecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte, cezaevindeki kocalar da kusurlu bulunmaları halinde nafaka ödeyecek. ...

Devamı

Hakaret ve Yoksulluk Nafakası Hakkında Karar

Mahkemece davalı-karışı davacı kadının çalışması nedeniyle sabit geliri olduğu ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesi ile yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, kadının yargılama aşamasında asgari ücretle işe başladığı, yalnız yaşadığı, kira giderinin bulunduğu ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davalı erkeğin ise: polis memuru olduğu ve 2.800 TL maaş aldığı ve arkadaşları ile birlikte kiralık evde oturduğu anlaşılmıştır. Asgari ücret seviyesindeki gelirin kişiyi yoksulluktan kurtarmayacağını açıklayan HGK 24.12.2014 gün 2013/2-1364 esas ve 2014/1082 sayılı kararı doğrultusunda, asgari ücret seviyesinde gelir elde eden davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları...

Devamı

Park Cezası İtiraz Değerlenmesi Hakkında Karar

Aracın taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yere park ettiği belirtildiğine göre ihlalin anlık bir ihlal olmayıp sürekliliği olan bir ihlal olduğu, bu durumda kolluğun fotoğraf, kamera kaydı gibi süreklilik olgusunu ispata elverişli başka delilleri toplama imkanı varken sadece tutanak tutmakla yetinmesinin doğru olmadığı belirtilerek trafik idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir....

Devamı