Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Ticaret Hukuku - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Ticaret Hukuku

Takipte yer alan ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişi, borçlunun taşınmazına ilişkin ihalenin feshi talebinde teminat göstermelidir.

ipotekli satış

Dava, taşınmaz ihalesinin feshi istemine ilişkindir. İhalenin feshi talebinde bulunan şikayetçinin, satış isteyen alacaklı ya da borçlu olmadığı, resmî sicilde kayıtlı ilgili ve sınırlı ayni hak sahibi sıfatlarının bulunmadığı, şikayet konusu olmayan taşınmazların maliki üçüncü kişi sıfatı ile takipte yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan şikayetçinin kendi adına kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin ihalenin feshini talep etmekte aktif husumet ehliyetinin bulunmadığının kabulü gerekir. Şikayetçiden ihale bedeli üzerinden nispi harç alınması ve şikayetçinin ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat göstermesi gerekmektedir. Mahkemece, nispi harç alınmadan ve teminat gösterilmesi şartı yerine getirilmeden sonuca gidilmesi, Bölge Adliye Mahkemesince bu hususlar gözden kaçırılarak istinaf talebinin esastan reddi kararı hatalı olmuştur....

Devamı

Alkollü İçki̇ İthalatçısı Şirketler Tarafından Pazarlama Ve Reklam Amacıyla Kullanılan Proxy İsimlerin Marka Hakkına Ait Bilgi Notu

proxy bilgi notu

Alkollü içecekler hakkında mevzuatımızda yer alan düzenlemelerle tanıtım, reklam ve pazarlamaya ilişkin konularda birtakım kısıtlamalar getirilmiştir....

Devamı

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışı

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışı

27.02.2021 tarihinde “Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay kararını verdi” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı. Son dakika gelen habere göre ikinci el araçlarda en çok yapılan usulsüzlüklerden biri de aracın kilometresi ile oynamaktır. Aracın değerini yüksek göstermek amacıyla başvurulan bu tür usulsüzlüklerin cezai sorumluluğu da var. Araç sahibi, bilse de bilmese de bu usulsüzlükten sorumludur. ...

Devamı

Kusurlu Araba Satışı Hakkında Karar

Davacı; davalıdan 11.03.2015 tarihinde bir araç satın aldığını, aracın sigorta ve kasko işlemlerini yaptırmak için başvurduğu sırada pert kayıtlı olduğunu öğrendiğini, davalının satış öncesinde bu konuda kendisine bilgi vermediğini, aracın pert kayıtlı olmasının gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, gizli ayıplı aracın iadesine ve 14.900,00 TL satış bedeli ile araç için yapmış olduğu 327.07 TL masraf dahil olmak üzere toplam ….227,07 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı ile davalı arasında 11.03.2015 tarihli Altındağ 1. Noterliği’nde yapılan satış sözleşmesi ile araç, davacının...

Devamı

Kiralık Arabaya Yazılan Cezanın Ödenme Durumu

02.08.2021 tarihinde www.haberturk.com’da “Yargıtay'dan kiralık araç kararı! Cezalardan kiralayan sorumlu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi kararı. Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kiralanan aracın ehliyetsiz üçüncü kişiye verilmesinde, kiraya verenin sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Dosya içerisinde bulunan belgeler uyarınca ...

Devamı

Satım faturasının alıcının ticari defterlerine kaydedilmiş olması, faturada yazılan malların teslim edildiğinin karinesidir

Şikayetçi alacaklı icra mahkemesine..vurusunda, 3. kişiye gönderilen haciz ihbarnamesine yapılan itirazın gerçeğe aykırı olduğunu ileri sürerek İİK’nun 89/4. maddesi uyarınca 147.500,00 TL tazminata hükmedilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın alacaklı yanca temyizi üzerine Dairemizce onandığı, alacaklının karar düzeltme talebinde bulunduğu görülmektedir. ...

Devamı

Haksız Haciz İhbarnamesine Tazminat Davası

Alacaklı tarafından, üçüncü kişi konumunda bulunan bankanın, İİK'nun 89/1. maddesi uyarınca gönderilen haciz ihbarnamesine karşı süresinde yapmış olduğu itirazın gerçeğe aykırı olduğu ileri sürülerek İİK'nun 89/4. maddesi gereğince tazminat talep edildiği, mahkemece, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği görülmektedir. ...

Devamı

Davalılara dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilmeden görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...

Devamı

Teminat Senedi Nedir? Kambiyo Senetlerinden Hangi Yöntemlerle Ayrılmaktadır?

Teminat senedi, tarafların senet üzerinde gösterilen bedelin ödenmesini belirli bir edimin ifasına bağladıkları senet türünü ifade etmektedir. Kanun koyucu tarafından kanunda düzenlemesi olan senetler arasında yer almayan teminat senedi, ticari hayatta oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan her ne kadar kanunda buna yönelik bir düzenleme yapılmamış olsa da Türk Hukukunda kambiyo senetlerinin belirli bir borcun ifasının teminatı olarak keşide edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu sebeple kambiyo senetlerinin ticari hayatta teminat amaçlı olarak kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır....

Devamı

Paralel İthalat

Paralel ithalat, bağımsız bir işletmenin (kişinin), bir ülkede daha uygun fiyata elde ettiği asıl malları, o malın piyasasında fiyat farkının olduğu ülkeye satılması amacına denilmektedir. Paralel ithalatı, marka hakkının istisnası olarak nitelendirmek de doğru olacaktır. Bu tür bir ithalata paralel ithalat denilmesinin nedeni yetkili dağıtıcı veya satıcılar yanında paralel olarak ikinci bir dağıtıcı veya satıcı ağının oluşturulmasıdır. Paralel ithalatın oluşabilmesi için daha önce o ülkenin pazarında bulunmuş bir malın yeniden o ülkenin pazarına girmesi gerekmektedir. Böylelikle mallar arasında bir mal – içi rekabet doğmalıdır. ...

Devamı