a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

8:00 - 19:00

Mesai: Pazartesi - Cumartesi

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

BLOG

Uluca Avukatlık Ortaklığı Hukuk Blog Sayfası

Aldatma Videosunu Sevgilisinin Karısına Atan Kadın Hakkında Karar

Davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir. Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi haksız ve incitici niteliktedir. Bu nedenle, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir. ...

Devamı

Öğrencisine Cetvel İle Vuran Öğretmen Hakkında Karar

Öğrencisine cetvel ile vuran öğretmen

Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, ...

Devamı

Hakaret Davası – Seni Paramla Satın Alırım…

Hakaret Davası

akaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değer Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu – Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Matuf Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği – Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebildiği – Kişilere Yönelik Her Türlü Ağır Eleştiri veya Rahatsız Edici Sözlerin Hakaret Suçu Bağlamında Değerlendirilmemesi Gerektiği – Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği – Katılanın Sanığa Hitaben Cebinizde Beş Kuruş Paranız Yok Gelip Burada Konuşuyorsunuz Dediği – Sanığın Katılana Söylediği Seni Paramla Satın Alırım...

Devamı

Aşırı Cimri ve Bencil Eş olmak Boşanma Davası Sebebi midir?

cimri eş boşanma davası

01.04.2021 tarihinde www.ntv.com.tr’de “Yargıtay kararı: Cimri koca tazminat ödeyecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay Hukuk Gele Kurul kararı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, aşırı bencil ve cimri olmayı boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme, cimri kocanın hakaretine maruz kalan kadına manevi tazminat ödenmesi gerektiğine de hükmetti....

Devamı

Boşanma Davası: Kocasına ‘’…Sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, köpek…’’ şeklinde hakaretler

Dava boşanma davasına ilişkindir. Toplanan delillerden, davalı-davacı erkeğin, eşine artık evliliği devam ettirmek istemediği, başka kadınlarla birlikte olmak istediği ve artık Türk kadını ile evli kalmak istemediğini mesaj yoluyla söylediği, davacı-davalı kadının ise eşine "sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, köpek" diyerek hakaret edip aşağıladığı, "inşallah işinde başarılı olamazsın" diyerek beddua ettiği, eşinin eşyalarını kapının önüne koyduğu ve eşini evi terke zorladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının, davalı-davacı erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Öyleyse, mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-davalı kadın yararına yoksulluk...

Devamı

Reçetesiz Antibiyotik Satışı Yapan Eczanelere Verilen Ceza Kararı

23.05.2021 tarihinde “Yargıtay'dan reçetesiz antibiyotik satan eczacı için karar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi kararı. Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken daire, eczacıya reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. ...

Devamı

Trafikte seyir halindeki bir başka aracı takip edip sıkıştıran, selektör yapan kişi

Olay tarihinde, sanığın yönetimindeki araçla, şehir merkezinde, katılanın idaresindeki aracı bir süre takip etmesi, takip sırasında katılanın yönetimindeki aracın yanına geçip, katılan ve yanındaki arkadaşına, kendi aracında bulunan arkadaşları ile birlikte gülmeleri, katılan hızını azalttığında kendisinin de aracın hızını azaltması, katılana selektör yapıp yanına geçmesi, katılanın polis merkezinin bulunduğu tarafa dönmesi üzerine takibi bırakması şeklinde gelişen olayda, sanığın gerçekleşen eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 123/1. maddesinde tanımlanan kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı gerekçelerle sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırıdır....

Devamı

İşyerindeki Hangi Durumlar Mobbinge Girer?

“Süreklilik göstermeyen haksız, kaba, nezaketsiz davranışlar mobbing değildir” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Daire, süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. Taraflar arasında davacıya mobbing uygulanıp uygulanmadığı ve bunun sonuca bağlı olarak davacının iş akdini haklı nedenle feshedip etmediği hususu tartışmalıdır. ...

Devamı

Bayramda Aile Ziyaretine Gitmeyen Eş’e Boşanma Davası Açılır mı?

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içindekarar düzeltmeyolu açık olmak üzere oybirliğiylekarar verildi. 21.09.2017...

Devamı

Kiralık Arabaya Yazılan Cezanın Ödenme Durumu

02.08.2021 tarihinde www.haberturk.com’da “Yargıtay'dan kiralık araç kararı! Cezalardan kiralayan sorumlu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi kararı. Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kiralanan aracın ehliyetsiz üçüncü kişiye verilmesinde, kiraya verenin sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Dosya içerisinde bulunan belgeler uyarınca ...

Devamı