Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Genel - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

Uyap Bilgileri, Fiziki Ortam Bilgileri Çelişirse, Ne Yapılır?

uyap bilgileri

UYAP KAPSAMINDAKİ BİLGİLER İLE FİZİKİ ORTAMDAKİ BİLGİLER ARASINDA BİR ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE UYAP KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİ GEREKTİĞİ ― Sanık Müdafine, Mahkeme Kaleminde Yapılan Fiziki Tebligat Parçasının Üzerinde, Tebliğ Tarihi Olarak 06.05.2013 Tarihinin Görüldüğü - Uyap Sistemi Üzerinden Yapılan İncelemede Tebligatın 06.06.2013 Tarihinde Sistem Üzerinden Başlatıldığı - Sanık Müdafiinin Gerekçeli Karara İlişkin Tebligatı 06.06.2013 Tarihinde Tebellüğ Edip, Aynı Tarihte Temyiz Kanun Yoluna Başvurduğu - Farklı İki Tarihten, Uyap Sistemine Kayıtlı ve Sanık Lehine Olan 06.06.2013 Tarihinin Tebellüğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği....

Devamı

Adres Araştırması Yapmak ve Tebligat Gönderme Kime Aittir?

tebligat gönderme

Dava, el atmanın önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir. Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırması ve dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılmasının mahkemenin görevi olduğu, bu konularda davacı tarafa süre ve kesin süre verilemeyeceği gözetildiğinde mahkemenin ihtarına uymamanın herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı kuşkusuzdur....

Devamı

Alkollü Araç Kullanırken Meydana Gelen Kazada, Sigorta Teminatı Durumu

Alkollü Sürücü Kazası ve Sigorta

Taşıtın, Yasaklanan Miktardan Fazla İçki Almış Kişiler Tarafından Kullanılması Sırasında Meydana Gelen Zararların Sigorta Teminatı Dışında Olduğu - Zararın Teminat Dışı Kalabilmesi İçin Kazanın Meydana Geliş Şekli İtibariyle Sürücünün Salt (Münhasıran) Alkolün Etkisi Altında Kaza Yapmış Olması Gerektiği - Trafik Kazasında Sigortalının 1.29 Promil Alkollü Bulunduğu - Kaza Tespit Tutanağında, Tüm Kusurun Karşı Araç Sürücüsünde Olduğunun Belirtildiği - Olayda Hiç Bir Kusuru olmayan Sigortalının Sırf Alkollü Olması Nedeniyle Rizikonun Teminat Dışı Olarak Kabul Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu...

Devamı

Hükümlü Erkek ve Nafaka Durumu

21.03.2022 tarihinde www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal nafaka karar: Erkek cezaevine girse de devam edecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte, cezaevindeki kocalar da kusurlu bulunmaları halinde nafaka ödeyecek. ...

Devamı

Hakaret ve Yoksulluk Nafakası Hakkında Karar

Mahkemece davalı-karışı davacı kadının çalışması nedeniyle sabit geliri olduğu ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesi ile yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, kadının yargılama aşamasında asgari ücretle işe başladığı, yalnız yaşadığı, kira giderinin bulunduğu ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davalı erkeğin ise: polis memuru olduğu ve 2.800 TL maaş aldığı ve arkadaşları ile birlikte kiralık evde oturduğu anlaşılmıştır. Asgari ücret seviyesindeki gelirin kişiyi yoksulluktan kurtarmayacağını açıklayan HGK 24.12.2014 gün 2013/2-1364 esas ve 2014/1082 sayılı kararı doğrultusunda, asgari ücret seviyesinde gelir elde eden davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları...

Devamı

Park Cezası İtiraz Değerlenmesi Hakkında Karar

Aracın taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yere park ettiği belirtildiğine göre ihlalin anlık bir ihlal olmayıp sürekliliği olan bir ihlal olduğu, bu durumda kolluğun fotoğraf, kamera kaydı gibi süreklilik olgusunu ispata elverişli başka delilleri toplama imkanı varken sadece tutanak tutmakla yetinmesinin doğru olmadığı belirtilerek trafik idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir....

Devamı

TAKPAS yeniden erişime açılmıştır

takpas

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yanılanmış TAKPAS yeniden erişime açılmıştır....

Devamı

Hakaret Davası – Seni Paramla Satın Alırım…

Hakaret Davası

akaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değer Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu – Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Matuf Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği – Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebildiği – Kişilere Yönelik Her Türlü Ağır Eleştiri veya Rahatsız Edici Sözlerin Hakaret Suçu Bağlamında Değerlendirilmemesi Gerektiği – Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği – Katılanın Sanığa Hitaben Cebinizde Beş Kuruş Paranız Yok Gelip Burada Konuşuyorsunuz Dediği – Sanığın Katılana Söylediği Seni Paramla Satın Alırım...

Devamı

Aşırı Cimri ve Bencil Eş olmak Boşanma Davası Sebebi midir?

cimri eş boşanma davası

01.04.2021 tarihinde www.ntv.com.tr’de “Yargıtay kararı: Cimri koca tazminat ödeyecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay Hukuk Gele Kurul kararı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, aşırı bencil ve cimri olmayı boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme, cimri kocanın hakaretine maruz kalan kadına manevi tazminat ödenmesi gerektiğine de hükmetti....

Devamı

Boşanma Davası: Kocasına ‘’…Sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, köpek…’’ şeklinde hakaretler

Dava boşanma davasına ilişkindir. Toplanan delillerden, davalı-davacı erkeğin, eşine artık evliliği devam ettirmek istemediği, başka kadınlarla birlikte olmak istediği ve artık Türk kadını ile evli kalmak istemediğini mesaj yoluyla söylediği, davacı-davalı kadının ise eşine "sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, köpek" diyerek hakaret edip aşağıladığı, "inşallah işinde başarılı olamazsın" diyerek beddua ettiği, eşinin eşyalarını kapının önüne koyduğu ve eşini evi terke zorladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının, davalı-davacı erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Öyleyse, mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-davalı kadın yararına yoksulluk...

Devamı