a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Park Cezası İtiraz Değerlenmesi Hakkında Karar

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Genel  > Park Cezası İtiraz Değerlenmesi Hakkında Karar

Park Cezası İtiraz Değerlenmesi Hakkında Karar

TÜRK MİLLETİ ADINA 

T.C. 

İSTANBUL 

  1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ 

DEĞİŞİK İŞ KARAR 

DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/3186 D.İş 

HAKİM : Yasin KARACA 151353 

KATİP : Harun ÖZCAN 229112 

İTİRAZ EDEN : 

VEKİLİ : 

KARARINA İTİRAZ EDİLEN : İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZ KONUSU :İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliğince düzenlenen 26/08/2021 tarih MA-77524479 

seri-sıra nolu trafik idari para cezasının kaldırılması talebidir. 

İTİRAZ TARİHİ : 14/09/2021 

KARAR TARİHİ : 05/05/2022 

14/09/2021 tarihli dilekçe ile İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliğince düzenlenen 26/08/2021 tarih MA-77524479 seri-sıra nolu trafik idari yaptırım kararına itiraz ettiği görülmekle, başvuru dilekçesi ve ekleri ile İdarenin cevabi yazısı ve ekleri incelendi. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

Başvuru dilekçesi, dilekçe ekinde sunulan belgeler, idarenin cevabi yazısı, idarece dosyaya sunulan belgeler, itiraz konusu idari yaptırım kararı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; itirazın, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliğince düzenlenen 26/08/2021 tarih MA-77524479 seri-sıra nolu trafik idari para cezasına ilişkin olduğu, söz konusu idari para cezasının 06 RP 390 plakalı araç sürücüsünün 2918 Sayılı Kanunun 61/1-a maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle verildiği, tutanağa yansıyan ihlalin niteliği itibariyle başka bir delille desteklenmesi gerektiği, zira aracın taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yere park ettiği belirtildiğine göre ihlalin anlık bir ihlal olmayıp sürekliliği olan bir ihlal olduğu, bu durumda kolluğun fotoğraf, kamera kaydı gibi süreklilik olgusunu ispata elverişli başka delilleri toplama imkanı varken sadece tutanak tutmakla yetinmesinin doğru olmadığı, olayda kollukça tutanak tutmakla yetinilmiş olması ve idarece tutanak içeriğini destekleyici bir delilin dosyaya ibraz edilmemesi nedeniyle başvuru sahibinin itirazında haklı olduğu gözetilerek 5326 sayılı Kanunun 28/8-b hükmü uyarınca itirazın kabulü ile İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliğince düzenlenen 26/08/2021 tarih MA-77524479 seri-sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. 

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 

1Başvurunun KABULÜ İLE, 

2Hukuka aykırı olarak verilen 

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliğince düzenlenen 26/08/2021 tarih MA-77524479 seri-sıra nolu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının KALDIRILMASINA, 

3Kararın taraflara TEBLİĞİNE, 

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/10. maddesi uyarınca başvuru konusu idari para cezası kararının miktarı nedeniyle kesin olmak üzere karar verildi.05.05.2022 

Katip 229112 e-imzalıdır 

Hakim 151353 e-imzalıdır

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden VZjtj2T – 7fSQ78u – /Ann7ks – mR4KWE= ile erişebilirsiniz. 

Yorum Yok

Gönder