Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Şarta Bağlı Rüşvet Sözleşmesi Yapılamaz - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Şarta Bağlı Rüşvet Sözleşmesi Yapılamaz

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İş Hukuku  > Şarta Bağlı Rüşvet Sözleşmesi Yapılamaz

Şarta Bağlı Rüşvet Sözleşmesi Yapılamaz

Rüşvet

T.C.
YARGITAY
BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
Esas : 2021/614
Karar : 2022/6322
Tarih : 08.06.2022
Tebliğname No : 5 – 2021/74
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık A…. K…. hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde;
UYAP sisteminden temin edilen nüfus kayıt örneğinden sanığın hükümden sonra 30.03.2022 tarihinde
öldüğü anlaşıldığından, bu husus mahallinde araştırılarak sonucuna göre TCK’nin 64/1 ve CMK’nin 223/8.
maddeleri uyarınca mahkemesince bir karar verilmesi lüzumu,
Sanıklar S…. A…., S…. T…. ve H…. E…. hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyiz
incelemesinde ise;

Suç tarihinde 3. Hudut Bölük Komutanlığına bağlı İnanlı Hudut Karakolunda piyade er olarak görev
yapan sanık S…. A….’nın sınır hattından her türlü eşyanın geçişini engellemek ile görevli iken kaçak geçişler
konusunda diğer sanıklar A…. K…., S…. T…. ve H…. E…. ile her geçiş için 500,00 TL karşılığında anlaştığının,
böylece sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğinin kabulüyle haklarında yazılı şekilde mahkumiyet kararları
verilmiş ise de;

Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 04/05/1987 tarihli ve 600/245 sayılı Kararında
vurgulandığı gibi rüşvet suçunun konusu, işin yapılması veya yapılmaması olduğundan, şarta bağlı rüşvet
sözleşmesinin yapılamayacağı, zira şart gerçekleşmediğinde rüşvet sözleşmesinin gereğinin yerine
getirilemeyeceği, başka bir anlatımla anlaşma konusunun ortadan kalkacağı, somut olayda
gerçekleştirildiği kabul edilen anlaşma sonrası sınır hattında yakalanan sanıklar S…. T…. ve A…. K….’ın
dosya içerisinde yer alan tutanaklara göre üzerlerinde kaçakçılık suçunun konusunu oluşturabilecek bir
eşya bulunmadığı, bu suçtan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucu tüm
sanıklar hakkında 25/10/2007 tarihli ve 2007/1478 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği,
ayrıca şarta bağlı olan teklifin rüşvet suçunu oluşturmayacağı da nazara alınarak sanıklar hakkında atılı
suçlardan beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yanılgılı değerlendirme ve yetersiz gerekçeyle
yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,

Kabule göre de;
Suçta kullanıldığı kabul edilen ve adli emanetin 2017/445 sırasına kayıtlı telefon ve sim kartın TCK’nin 54.
maddesi uyarınca müsaderesi yerine yazılı şekilde sahibine iadesine hükmedilmesi,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin
5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321 ve 326/son maddeleri uyarınca
BOZULMASINA 08.06.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Gönder