a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Fahri Trafik Müfettişinin Ceza Tutanağı Hakkında Karar

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İş Hukuku  > Fahri Trafik Müfettişinin Ceza Tutanağı Hakkında Karar

Fahri Trafik Müfettişinin Ceza Tutanağı Hakkında Karar

T.C. 

YARGITAY 

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ 

Esas : 2022/3273 

Karar : 2022/9443 

Tarih : 16.05.2022 

2918 S. AYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NAMUHALEFET 

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN CEZATUTANAĞINDABEYAZOLDUĞUNU BELİRTTİĞİ ANCAK SİYAH OLAN ARACAKESİLEN CEZA 

BAŞKACABİR BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞI – İHLALİ GERÇEKLEŞTİREN ARAÇ PLAKASININ CEZA TUTANAĞINAYANLIŞ YAZILMIŞ OLABİLECEĞİ 

( 2918 s. Trafik K m. 51 ) 

ÖZET 

02.01.2023 tarihinde www.trthaber.com’da “Fahri trafik müfettişi ‘beyaz’ diye tutanak düzenledi, araç siyah çıktı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararı. Fahri trafik müfettişi beyaz diye tutanak düzenledi, araç siyah çıktı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, fahri trafik müfettişinin ceza tutanağında beyaz olduğunu belirttiği ancak siyah olan araca kesilen 288 liralık idari para cezasını kaldırdı. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet etmekten kabahatli … hakkında, … İl Emniyet Müdürlüğü … Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 25/10/2020 tarihli ve MA … sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 288,00 Türk lirası idari para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine dair … Sulh Ceza Hâkimliğinin 08/03/2021 tarihli ve 2021/1598 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 25/01/2022 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.03.2022 tarihli ve KYB. 2022-17578 sayılı ihbarnamesi ile daireyeverilmekle okundu. 

Mezkür ihbarnamede; 

Dosya kapsamına göre, … ili … ilçesinde ikamet etmekte olan kabahatlinin söz konusu idari para cezasına karşı başvuru dilekçesinde, kabahat tarihinde …/Merkez’de bulunmadığını, aracının ise ikametinde park halinde olduğunu belirttiği, itiraza konu 25/10/2020 tarihli idari para cezası tutanağı incelendiğinde, cezanın kabahatliye ait … marka 2014 model Siyah renkli araca dair olduğu, yine kabahate esas fiilin fahri trafik müfettişi tarafından tespitedildiğinin anlaşıldığı, ancak bahsedilen vefahri trafik müfettişincetutulan kabahatin tespitine dair 25/10/2020 tarihli ve … sıra nolu tutanakta ihlali gerçekleştiren aracın … marka Beyaz-Krem renkli bir otomobil olarak belirtildiği, adı geçen aracın ise dosyada mevcut ruhsat bilgilerine göre siyah renkte bir araç olduğu, kabahatlinin eylem tarihinde …/ Merkez’de bulunduğuna dair dosya kapsamında başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığı, bu durumda ihlali gerçekleştiren araç plakasının ceza tutanağına yanlış yazılmış olabileceği gözetilmeksizin, başvurunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milletiadına gereği görüşülüp düşünüldü; 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarnamesi içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden, … Sulh Ceza Hakimliğinin 08.03.2021 tarih, 2021/1598 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, muteriz hakkında uygulanan idariyaptırım kararının kaldırılmasına, 16.05.2022 tarihinde oy birliğiylekarar verildi. 

Yorum Yok

Gönder