Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Bankacılık ve Finans Hukuku - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Bankacılık ve Finans Hukuku

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Bankacılık ve Finans Hukuku

Uluca Avukat Ortaklığı, Bankacılık ve Finans Hukuku alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunabilmek üzere, oluşturulmuş bir yapılanmaya sahiptir. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, çeşitli teknik personel ve danışmanlarımız, uluslararası hukuk büroları ile sağladığımız iletişimler ve yine uluslararası meslek örgütleri ile olan bağlarımız, bu alanda özel bir avantaja sahip olmamızı sağlamaktadır. 

 

Çok büyük bir hızla değişmeye ve yeni standartlar kazanmaya devam eden hayatımızı, teknik bilimler ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler tetiklemektedir. Küreselleşen ve sınır anlamının değiştiği bir dünyada, özellikle ticari yaşam en fazla etkilenen alanlardan biri oluyor. Ticaretin yeni formları, yeni pazarlara ulaşabilmenin zorunlu hale gelmesi, teknolojinin daha yüksek verimlilikle kullanılması, günümüzün ticari gerçekleri olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede yeni pazarlar, gelişme ve büyüme, birleşme, devir alma, ortakları ve pazarı tanıma, ülkelerin ticari alandaki hukuk farklılıkları, uluslararası ticari hukuk gibi konularda, profesyonel danışmanlık hizmetlerine sürekli artan bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Finans sisteminin bel kemiği durumunda olan bankalar, devletler ile yatırımcılar arasındaki ilişki köprüsünü oluşturur. Yanı sıra bankalar, ticari yaşamın sürdürülebilirliği açısından tüm ticari işletmeleri kredilendirme, teşvik etme kredilerini ve para alış verişlerini sağlamaktadır. Ayrıca bankalar, tüm bireylere sunduğu kredi kartları, krediler, nakit alış verişleri gibi hizmetler sunmadıklar. Bu anlamda tüm finansal sistemin idari işlemleri bankalar yoluyla sürdürülmektedir. Bu durum toplumun her kesimiyle bankalar arasında çeşitli uyumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi, yerel kanunlara göre ticaretin sürdürülebilmesi, yatırımların yapılabilmesi konularında da hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyulabilmektedir. 

Bankacılık sürecinde, sayısız kağıt ve sözleşme imzalarken kendimizi hukuki anlamda zayıf bir konumda görebiliriz. Bunun gibi bir duruma düştüğümüzde, Uluca Avukatlık Ortaklığı olarak Bankacılık ve Finans Hukuku alanında avukatlarımız ile özel bir ekibe sahibiz. Ticarek Hukuku alanında yazılarımızı incelemek için, https://www.ulucahukuk.com/category/ticaret-hukuku/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Finans Hukuku, uluslararası ölçekte ele alınması için uluslararası anlaşmalar yoluyla kabul edilmiş kanunlar çerçevesinde yürütülmelidir. Bu anlamda kanun uyumluluklarının oluşması, bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından hukuki danışmanlık sunulması ile mümkün hale gelecektir. Bankacılık Kanunu, finans sektörünün tamamıyla birlikte sektörün belkemiğini oluşturan bankacılık sektörünün, kamusal alandaki düzenlemeleri de içeren temel bir kanundur. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu olmak üzere; tazminat, özel ilişkilerin düzenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin geçersizliği ya da geçerliliği gibi uyuşmazlık konularının düzenlenmesini sağlayan mevzuatlardır. 

Bankacılık ve Finans Hukuku aynı zamanda banka sahiplerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının yetkileri ve sorumlulukları, bankaların işleyişleri gibi alanları düzenleyen kanundur. Bu kanunda bulunan yaptırımlar, diğer ticari alanlardaki tüzel kişilere göre çok daha ağır maddi veya cezai yaptırımlar içermektedir. Bankalar, kamusal düzenin işlerliği açısından ekonomik alandaki etkileriyle önemli olmakla birlikte aynı zamanda kamusal alanda yüksek bir etkiye sahiptir. Bu durumlar bankacılık ve finans  hukuku sektörlerinde uyuşmazlıkların yoğun şekilde yaşanmasının yanında, teknolojik alt yapının ticari yaşamı değiştirmesi ile giderek daha fazla genişleyen bir etki alanı oluşturacaktır. 

Bankacılık ve finans sektörünün etki alanlarının böylesine genişlemesi, hukuki açıdan yeni düzenlemeler ve yeni mevzuatların oluşmasına neden olmaktadır. Böylesi karmaşık bir alanda mutlaka mevzuata ve kanunlara hakim, sektörel pratik ve dinamiklerle ilgili bilgi birikimi sahibi hukuk danışmanları gerekli çözümleri sunabilecektir. Alanında uzman bir avukat ekibiyle tüm bankacılık ve finansal hukuki danışmanlık ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktayız. Aynı zamanda sektörel danışmanlar ve ilgili konuda deneyimli teknik personellerimiz, ihtiyacınız olan çözümleri daha süratli ve daha odaklı şekilde sunabilmesi, avantajlarımız olarak öne çıkmaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerimizin bir bölümü

 1. Banka kuruluşları, yurtdışı ya da yurt içi banka şubelerinin açılışları,
 2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izin başvuruları,
 3. Yatırım ya da kalkınma bankaları için kuruluş işlemleri,
 4. Leasing, faktöring, kiralama, kredi sözleşmeleri, ürün ya da proje finansmanları,
 5. Yapısal, kurumsal, şirket, yapılandırılmış, varlık finansman konuları,
 6. Sermaye piyasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, varlığa dayalı menkul kıymet ihracatı, 
 7. Bankaların satış, hisse devri, bölünme ya da birleşme işlemleri,
 8. TMSF ile ilgili hukuki işlemlerin takibi,
 9. Uluslararası ticaret finansmanı ve ilgili alanda hukuki danışmanlık, 
 10. Bankaların ticari faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik, itiraz ve yasal başvuru süreçlerinin yönetilmesi,
 11. Bankalar ile gerçek veya tüzel kişilerin arasındaki uyuşmazlık süreçlerinin takibi.

Uluca Avukatlık Ortaklığı olarak, Banka ve Finans Hukuku üzerine hukuki süreciniz için iletişime aşağıdaki form aracılıyla geçebilirsiniz.