Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Yabancılar Hukuku - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Yabancılar Hukuku

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Yabancılar Hukuku

Ülkemiz 2000’li yılların başlamasıyla birlikte, önceden göç veren ülke konumundayken giderek ekonomik göç alan ülkelerden biri haline dönüşmektedir. Uluca Avukatlık Ortaklığı, Yabancılar Hukuku alanında böylesi güçlü dinamizme sahip ülkemizde çok çeşitli hukuki süreçlerin tamamlanmasında önemli rol oynayan bir hukuki danışmanlık sunumu gerçekleştirmektedir. 

 

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında sahip olmak istediği oturum izni, çalışma izni, vatandaşlık edinimi, kısa ya da uzun dönem ikamet izni, öğrenci izni gibi hukuki süreçlerin işletilmesi, Yabancılar Hukuku çerçevesinde düzenlenmektedir. 2013 Yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, yabancıların ülkemizdeki hukuki süreçleri, vatandaşı oldukları ülkelere göre de değişkenlik göstermektedir. 

Son yıllarda yoğun bir göç dalgasıyla da karşı karşıya kalan ülkemizde, Yabancılar Hukuku kapsamında ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık ihtiyaçlarının artmasına da sebep olmuştur. Ekonomik açıdan da göç alan ülkemizde bu alanda sürekli olarak artan bir uzman hukuki danışmanlık uzmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli ülkelerin hukuki alt yapılarının yanı sıra, ülkemizin bu alandaki hukuki temeli, karşı karşıya kalınan hukuksal sorunların çözümlerinde gerekli uygulamaları oluşturmuştur. 

 

Bu durum hukuksal olarak çok geniş bir alanda bilgi birikimi ve deneyim sahibi olunmasını zorunlu hale getirmektedir. Diğer bir anlatımla altının çizilmesi gereken, çok geniş bir hukuksal etki alanı nedeniyle, Yabancılar Hukuku alanında sunulacak profesyonel hukuki danışmanlıkların, alansal olarak uzmanlaşmayı zorunlu kıldığı gerçeğidir. Uluca Avukatlık Ortaklığı avukatları, uzun yıllardır bu alanda hukuki danışmanlıklar yürüten ve sayısız sürecin olumlu şekilde tamamlanmasını sağlayan bir tecrübeye sahiptir. Oluşturdukları geniş bilgi birikimlerinin yanı sıra, Ortaklığımızın sahip olduğu uluslararası ilişkileri ve mensubu bulunduğu örgütler, Yabancılar Hukuku alanında sunduğumuzun hizmetin profesyonellik temelini oluşturmaktadır. 

Farklı ülke vatandaşlarının ülkemizde gayrimenkul satın alma veya mevduat karşılığı vatandaşlık edinimi haklarının hukuki süreçlerinin takibinin yapılması, başvuru sürecinden sürecin sonuçlanmasına kadarki tüm aşamaları kapsamaktadır. Ülkemizin yabancılara karşı yaklaşımı, dünyanın pek çok ülkesine göre Türk misafirperverliğinden hareket eden bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede hukuksal alt yapı da bu yaklaşımı destekleyen niteliklere sahiptir. Bununla birlikte, göç, ekonomik göç, siyasi konjonktür gibi çeşitli etkenler, Yabancılar Hukuku açısından da sürekli yenilemelerin ve güncellemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum değişen ve yenilenen mevzuatlar ile birlikte, yeni duruma uygun kanuni düzenlemelerin de profesyonel hukuk danışmanları tarafından eş zamanlı bir şekilde takibinin yapılmasını gerektirecektir. Yani bu alanda sunulan hukuki danışmanlık süreçlerinin, farklı müvekkiller ve uyuşmazlıklar aracılığıyla süreklilik arz etmesi, oluşan iş pratiği nedeniyle bilgi birikimi ve deneyimlerin de artmasına yol açmaktadır. 

 

Ülkemizin tarihi geçmişi, günümüzde birçok farklı ülkede yaşayan “Türk soylu yabancılar” adı verilen ve ayrıcalıklı olan bir zümrenin de var olmasına sebep olmaktadır. Türk soylu yabancıların sahip olduğu hukuki haklar, diğer yabancılara göre daha farklı bir hukuki alt yapıya paralel olarak ortaya çıkmaktadır. Göçmenler ve Türk soylu yabancılar, sanat icrası, meslek icrası, ikamet, çifte vergilendirmenin önlenmesine dayalı anlaşmalar gibi çeşitli konularda hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çerçevede oluşan tüm hukuki süreçlerin takibi sırasında, Uluca Avukatlık Ortaklığı Yabancılar Hukuku avukatları, ihtiyaç duyulan profesyonel hukuki danışmanlığı nitelikli şekilde sunabilmektedir. 

 

Yabancılar Hukuku karmaşık yapısının yanında, pek çok farklı hukuksal alanın etkisi altında olan bir özelliğede sahiptir. Diğer ülkelerin çeşitli hukuki alt yapıları, benzer şekilde yabancılar hukukunu etkileme gücüne sahiptir. Bunun yanında bir yabancı uyruklu kişi tarafından ülkemizden talep edilen herhangi bir hakkın, hangi ülkenin vatandaşından geldiğine bakılan bir özelliğe sahip olması, bu alandaki hukuki süreçlerinde zorlu bir yapıya sahip olmasının başka bir nedenidir.