Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
İdare ve Vergi Hukuku - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

İdare ve Vergi Hukuku

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İdare ve Vergi Hukuku

Yaşam dinamiği içerisinde, bireyler ve kurumların, devlet kurumlarıyla gerçekleşen çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaşması sıklıkla gerçekleşen bir durumdur. Devlet kurumlarının idaresi, uygulamaları ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalınması durumunda, Hukuk Devleti ilkesinden hareketle hukuki haklar İdare ve Vergi Hukuku zemininde düzenlenecektir. Devlet idaresi ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalınması durumunda, İdare Hukuku çerçevesinde birey ya da kurumlar haklarını korumak için hukuki süreçleri başlatabileceklerdir. 

 

Ancak çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olan İdare Hukuku, yaşam pratiğinin ve günümüz standartlarının tümünü göz önüne alacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda gelişmeye ve güncellenmeye devam eden bir uygulamaya sahiptir. Bu durum bu alanda hukuki danışmanlığa başvurmayı zorunlu kılmaktadır. Uluca Avukatlık Ortaklığı, İdare ve Vergi Hukuku alanında uzun yıllardır hukuki danışmanlık hizmetlerini çok geniş bir ölçekte sunmaktadır. Edinilen uzmanlık, tecrübe ve bilgi birikimlerimiz, İdare ve Vergi Hukuku alanında sunulan hukuki danışmanlık hizmetlerimizin, süratli bir şekilde amaçlanan çözümlere ulaşılmasını sağlamaktadır.

idare ve vergi kanunu

İdare Hukuku

Toplumsal fayda ve işlerlik amacıyla var olan devlet kurumlarının, faaliyetlerinin ve örgütlenme yapısının düzenlenmesiyle birlikte, devlet ile tüzel ya da asıl kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve toplumsal fayda ile bireysel fayda konusunda ki eşitliğin korunması, bireylere tanınan haklar ve ayrıcalıklar, İdare Hukuku çerçevesinde düzenlenir. Herhangi bir nedenle ve herhangi bir devlet kurumuyla uyuşmazlık yaşanması durumunda, İdare Hukuku çerçevesinde bireyler hak ve ayrıcalıklarını savunabilirler. Yaşam pratiği içerisinde yine çok geniş bir etki alanına sahip yasal düzenlemeyi gerçekleştiren İdare Hukuku, etki alanının genişliği ve yaşam pratiğini etkileme oranına paralel bir şekilde karmaşık bir uygulamaya sahiptir. İdare Hukukunun üzerine sürekli yeni yaşam durumları nedeniyle güncellenmeye devam edilen bir yapısı bulunmaktadır. Uluca Avukatlık Ortaklığı İdare Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatları aracılığıyla nitelikli hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Vergi Hukuku

Vergi yükümlülüğü, Anayasa’da hükme bağlanmış bir yükümlülüktür. Bununla birlikte vergide eşitlik, vergide adalet ve vergide kanunilik ilkeleri, tüm bireyler için geçerlidir. Bu çerçevede vergi mükellefi ile devlet kurumları arasında ki tüm düzenlemeler Vergi Hukuku kapsamında gerçekleşecektir. Mükellef ve devlet kurumları arasında gerçekleşebilen çeşitli ihtilaflar sırasında, Vergi Hukuku alanında hukuki danışmanlık alınması ihtiyacı sıklıkla ortaya çıkar. Uluca Avukatlık Ortaklığı Vergi Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarıyla, ihtiyaç duyulan tüm hukuki danışmanlığı sunmak üzere yapılanmıştır. Alanında uzmanlaşmış avukatları ve yanı sıra danışman ve teknik personelleriyle, ofisimiz, Vergi Hukuku alanında ki tüm hukuki danışmanlık ihtiyaçlarınıza süratli ve nitelikli çözümler sunmaktadır. 

Bireyler ve kurumlar, Vergi Hukukunun çeşitli konularında sürekli uyuşmazlıklar içerisinde olabilirler. Bu tür uyuşmazlıkların çözümlerinin üretilmesi, ancak hukuki zemin ve ilgili yasalar kapsamında gerçekleştirilebilecektir. Bu sürecin doğru bir şekilde işletilmesinde, hukuk danışmanları ya da avukatlar önemli bir işleve sahip olacaktır.

İdare ve Vergi Hukuku Alanında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır;

 • Farklı içeriklere sahip tüm idari başvurular ve itirazların uygun yasal zeminde yapılması,
 • Her konuda idari yolların sonlandırılması ve buna paralel ortaya çıkan uzlaşma işlemlerinin takibinin yapılması, 
 • Bu kapsamda dava süreçlerin başlatılması ve takibi ve var olan uyuşmazlığın çözümünün oluşturulması, 
 • İdari işlemin iptali ve tam yargı davalarının takibi ve çözümleri,
 • Vergi uyuşmazlıklarıyla ilgili idari para cezaları ve iptali davalarının takibi,
 • Kamuda çalışanların atamalarıyla ilgili yürütülen davaların takibi, 
 • Gümrük mevzuatıyla birlikte, diğer idari işlem ve idari para cezalarından kaynaklanan sorunların çözümleri, 
 • İdari yargılama usulü kapsamında tazminat davaları,
 • Vergi hukuku ile ilgili uzlaşma görüşmelerinin yasal zeminde yapılması,
 • İmar ve iskan gibi kararlar doğrultusunda belediyelere itirazlarının yapılması ve alakalı hukuki prosedürün takibi, 
 • Hatalı ya da yanlış gelir beyanların vergi konusunda yaşanan hatalar ya da yanlışlıklar ile ilgili, mükelleflere hukuki danışmanlık sunulması.

İdari eylem ve işlemlere karşı idare hukuku alanındaki tüm hukuki çözümleri değerlendirerek müvekkillerimizin ihlal edilen haklarını koruyabilmek adına hukuki hizmet sağlarız. İdare ile yürütülecek anlaşma ve uzlaşma süreçlerini hassasiyetle takip eder, müvekkillerimize etkili danışmanlık hizmetleri veririz. Müvekkillerimizin vergi hukuku kaynaklı tüm uyuşmazlıklarında uzman ekibimiz ile müvekkillerimize hukuki destek veririz.