Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
FİKRİ Ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

FİKRİ Ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > FİKRİ Ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Sanat, bilim, sinai olarak ve yaratım yoluyla oluşan çeşitli sonuçların, yaratıcısının sahip olduğu yasal hakların tümü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde düzenlenmektedir. Kurumlar bazında ya da bireysel olarak somut hale getirilmiş bir ürün üzerindeki hakların, ekonomik değer kazanmış şekli Fikri mülkiyet olarak tanımlanabilecektir. 

Bu çerçevede Sınai ve Fikri Mülkiyet hakları, yazılımlar, herhangi bir ticarethanenin uygulama yöntemleri, ürünleri ve üretim yöntemleri, belgeleri, çeşitli görsel türleri, sanat üretimleri, grafiksel tasarımları, tüm bunlara ait özgün tasarımları, kullanım, ürün haline getirme, satış, dağıtım, yayma gibi alanlardaki hakları kapsamaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında hak sahipleri; tüm bu hakların düzenlenmesi, işleyişi, haklardan doğan kazanımların belirlenmesi gibi çok geniş bir alanda hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyulacaktır. Tasarım ya da eser sahibinin hakları, marka hakları, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, patentler ve bağlantılı haklar Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında değerlendirilebilecektir. 

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

Sanatsal üretimlerde, eserin oluşturulduğu esnada haklar kendiliğinde oluşmaktadır ve hakların korunması gerekliliği de üretimin topluma sunuluşu sırasında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Telif hakları olarak bildiğimiz bu haklar, aslında tescil gibi bir yönteme gerek duyulmayan haksız fiil kapsamında korunacak olsa da sınai mülkiyet haklarının daha kapsamlı korunabilmesi için ilgili Fikri ve Mülkiyet Hakkının tescilinin yapılması gereklidir. 

Sınai Mülkiyet Hakları

Kurumsal nitelikteki patent, tasarımlar, marka, coğrafi işaretler, faydalı modeller gibi yeni üretim, icat, tasarım ya da özgün olan çalışmaların, uygulayan veya kullanan ilk kişi tarafından ticari eylemler konusunda, üretim ve satış yoluyla kazanç elde edebilme haklarının çeşitli süreler boyunca edinilmesidir. Uluca Avukat Ortaklığı Sınai Mülkiyet haklarınızın korunması konusunda yürütülecek tüm işlemlerde özel bir yapılanmaya sahiptir.

 

Endüstrinin herhangi bir alanında, teknik problemlerin çözümleri ya da geliştirilmesini kapsayan buluşlarla ilgili olarak, buluş sahibi tüzel ve asıl kişiye sağlanan yasal haklar patent hakkı olarak tanımlanabilecektir. 5846 Sayılı Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ile belirtilmiş olan Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygunluk kıstasları, patente konu buluş da mutlaka olması gereken üç kıstastır. 

 

Buluşla ilgili yapılacak derinlemesine bir araştırma ile aynı alanda daha önce bir buluşun olup olmadığının belirlenmesi, patent başvurusu öncesinde çok önemlidir. Aynı alanda daha önce patenti alınmış bir buluşun varlığı, önceden tespit edilemediğinde başvuru reddedilecektir. Dahası patentin var olması ve bunun izinsiz kullanımı gibi bir durum söz konusu olacak ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecektir. Her türlü patent başvuruları ve süreçlerinin takibi, patent haklarının korunması ve ihlaline yönelik yaptırımlarla ilgili Uluca Avukat Ortaklığı’nın uzman hukuk danışmanlarına başvurabilirsiniz. 

 

Ticari alanda ürün ya da hizmetlerin, aynı sektör içerisindeki diğer ürün ve hizmetlerden ayrıştırılmasını sağlayan, şekiller, sayılar, işaretler, sözcükler, isimler, ürünlerin şekilleri, ürünlerin paketleri gibi çizim yoluyla belirtilebilen, basılı yollarla yayımlanabilen ve çoğaltılması sağlanan her çeşitte işaretler marka olarak tanımlanabilecektir. 

 

Markalar ürün ve hizmetlerin kimlikleri, ticaret unvanları ise gerçek veya tüzel kişilikteki tacirlerin kimlikleridir. Marka tescili aracılığıyla elde edilen markanın korunması hakkı kapsamında, aynı alanda ve benzer ürünlerin kamuya mal edilmesi mümkün değildir. Marka hakkının korunması, yüzyıllara uzanan bir süreç için gerekli ve süregelen bir hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyulacaktır. Uluca Avukatlık Ortaklığı Marka Hakkı Korunması kapsamında da geniş bir avukat ve teknik personel avantajına sahiptir.

Müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarının korunmasında, marka, patent, tasarım, faydalı model tescillerinin yahut tescilsiz haklarının korunması için yargılama aşamalarını takip eder, yargılama  süreçlerini uzmanlıkla ve hassasiyetle yürütürüz.