a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Uluslararası Hukuk

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Uluslararası Hukuk

Uluslararası ilişkileri hukuk kuralları ekseninde inceleyen ve düzenleyen Uluslararası hukuk, genellikle Milletlerarası Özel Hukuk ile karıştırılan bir alandır. Uluca Avukatlık Ortaklığı, Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşmış geniş bir avukat kadrosuyla hizmet sunmaktadır. Uluslararası Hukuk, devletlerin ve uluslararası örgütlerin ilişkilerini hukuki açılardan düzenleyen kurallar bütünü olarak açıklanır. Bununla birlikte Milletlerarası özel hukuk, farklı devletlere mensup, özel ve tüzel özel ilişkilerin düzenleyen hukuki alandır. 

 

Devletlerin sahip olduğu farklı kültürel, görenekler ve buna paralel oluşan hukuk sistemleri, ilişkide bulunduğu diğer tüm ülkelerin yerel hukuk sistemiyle uyumlu bir şekilde işlev görmek zorundadır. Bu çerçevede ülkemizde yaşayan yabancıların, vatandaşlık işleri, ticari ilişkileri ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların vatandaşlık işleri ve ticari ilişkilerinin Uluslararası hukuk çerçevesinde düzenlenmesi zorunludur. 

Dünya ile bütünleşme düzeyi sürekli artarak devam eden ülkemiz, hem yurtdışından ülkemizde ticari veya yaşamsal amaçlarla gelen çok sayıda kişinin var olmasına hem de gerek ticari amaçlar gerekse yaşamsal amaçlarla yurt dışına giden çok sayıda Türk vatandaşının olmasına neden olmaktadır. Bu durum farklı milletlere mensup kişilerin oluşturduğu iş ve ailevi ilişkilerin de artması neden olmakla birlikte bu ilişkilerin hukuki çerçevede düzenlenmesi ihtiyaçlarının ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası hukuk, kişiler arası ve iş ilişkileri kapsamında oluşan tüm uyuşmazlıkların, uluslararası ve aynı zamanda ülkemizin hukuk sistemine de bağlı kalınarak çözümlenmesini sağlamaktadır.

 

Ancak pek çok ülke hukukunun ve aynı zamanda ülkelerin farklı hukuki alanlarının etkisi altında olan uluslararası hukuk, mutlaka bu alanda uzmanlaşmayı gerektiren bir hukuki danışmanlığa da beraberinde getirmektedir. Çeşitli ülke ve çeşitli hukuki alanlardan oluşan Uluslararası Hukuk uygulamaları, güncellenen ve değişen yaşama paralel bir şekilde değişmektedir. Bu durum bu alana hakim olmanın ötesinde, yaşanan tüm gelişmeleri de eş zamanlı bir şekilde takip etmeyi gerektiren bir uzmanlık alanının oluşmasına neden olacaktır. Uluca Avukatlık Ortaklığı bünyesinde danışmanlarımız, bu alanda geniş bir deneyim ve bilgi birikimi oluşturacak şekilde, uzun yıllardır Uluslararası Hukuk alanında çalışmalar yürüten bir ekibe sahiptir.

 

Yabancıların Türkiye’de yerleşim ve ticari faaliyetlerinin başlatılmasından, ilerleyen tüm süreçlerde ihtiyaçları olan hukuki danışmanlığı sağlayabilme yeteneğine haiz bir ekibe sahibiz. Bunun yanından yabancı müvekkillerimizin kendi ülkelerindeki kanunlar ve mevzuatların takibinin yapmanın yanında gereken hukuki danışmanlıkları da sağlamaktayız. Benzer şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, farklı ülkelerdeki ticari, oturum, işlemleri, karşılaştıkları hukuki sorunlarda ihtiyaç duydukları tüm hukuki danışmanlığı sunabilmekteyiz. 

Uluca Avukatlık Ortaklığı, dünya genelinde uluslararası olarak faaliyet gösteren çeşitli meslek kuruluşlarına üye olmanın yanı sıra, çeşitli hukuki süreçlerin çözümlenmesi sırasında kurduğu çeşitli çözüm ortaklıklarının avantajlarına sahiptir. Uluslararası saygın meslek örgütlerinin sağladığı uluslararası hukuki ilişkilerin güçlü yapısı, tüm hukuki süreçlerimizin daha süratli ve ülkelerin yerel hukuku ile uyumlu bir şekilde çözümlenebilmesine katkı sağlamaktadır. Uzun yıllardır gerek ticari yaşam, gerek özel yaşam konusunda sürdürdüğümüz hukuk danışmanlıklarımız, birçok sürecin müvekkillerimizin lehine tamamlandığı örneklerimiz sayısı oldukça fazladır. Uluslararası hukuk danışmanlığı sunan avukatlarımızın, çeşitli uyuşmazlıklar hakkında oluşturduğu deneyimsel edinimler, diğer hukuki süreçlerin aydınlatılmasında da avantaj sağlayan bilgi birikimleri haline dönüşmüştür. 

 

Ülkemizde gerçekleştirilen yabancı sermaye yatırımlarının yanı sıra, başka ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerçekleştirdiği yatırımların, her iki ülkenin hukuk ve vergi sistemlerine göre uygun bir şekilde yapılması, sunduğumuz hukuki danışmanlıklar sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu tür yatırımların her iki ülkenin ve hatta bazı durumlarda birkaç başka ülkenin vergi ve hukuk sistemlerinin tamamını ilgilendiren yapısı, uzman hukuki danışmanlığa başvurulmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu türlü hukuki danışmanlık ihtiyaçlarına profesyonel şekilde yanıtlar oluşturan avukatlık ortaklığımız, alanında uzmanlaşmış avukatlarıyla farklı ülkelerle ilgili mevzuat ve hukuk uygulamalarına hakimdir. 

 

Benzer şekilde oturum, evlilikler ve evlilik yoluyla oluşan çeşitli uyuşmazlıklar, evlat edinme, göçmenlik, uluslararası vatandaşlık hukuku, uluslararası aile hukuku gibi uyuşmazlıkların oluşabildiği her alanda profesyonel hukuk danışmanlığı sunuyoruz. Uluslararası hukuk konusunda uzmanlaşmış avukatlarımızın yanı sıra, ihtiyaç duyulabilecek pek çok alanda uzman danışmanlardan oluşan ilave avantajımız, tüm hukuki süreçlerin daha süratli ve odaklı çözümlerle sonuçlanmasını sağlamaya yönelik olarak hizmet bütünlüğümüzü oluşturur.