a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Ticaret Hukuku

Uluca Avukatlık Ortaklığı, Ticaret Hukuku alanında engin deneyim ve bilgi birikimine sahip, bu disiplinde uzmanlaşmış avukatlar ve teknik danışmanlar aracılığıyla, hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. En geniş kapsamlı hukuk dallarından ve aynı zamanda sürekli güncellemeler yoluyla gelişmeye devam eden Ticaret Hukuku, tacirlerin haklarını yasalar çerçevesinde koruma altına alan bir hukuk alanıdır. 

 

Borçlar Hukuku ile yakından bağlantılı olan Ticaret Hukuku, tüm ticari faaliyetlerin düzenlenmesini ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ulusal çapta yaptığı düzenlemelerin yanında özellikle sınırların ticaret alanında ortadan kalktığı yenidünya ekonomik düzeni nedeniyle, uluslararası ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde de Ticaret Hukuku geçerlidir. İletişim araçlarının güçlü alt yapılara sahip ve çok geniş olanaklar sunan yeni yapıları, ticari faaliyetlerin şekil ve nitelik bakımından farklılaşması, kolaylaşması ve küreselleşmesi gibi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Ticaret Hukuku

Hemen her hukuk dalında olduğu gibi, Ticaret Hukuku da pratik yaşamın reel koşullarına göre sürekli güncellenmek ve yeniliklerle ihtiyaçlara yanıt vermek zorundadır. Böylelikle Ticaret Hukukunun, sürekli yeni güncellemelerle gelişmesi ve daha geniş bir uygulamaya sahip olmasına neden olmaktadır. Yanı sıra Borçlar Hukuku ile olan yakın bağı, mutlaka bu alana yönelmiş, kariyerini Ticaret Hukuku ile ilgili bilgi birikimi, deneyim ve eş zamanlı güncellemeye adamış avukatların hukuki danışmanlığına her zaman ihtiyaç duyulacaktır. 

 

Uluca Avukatlık Ortaklığı Ticaret Hukuku alanında kariyer yapan çok sayıda avukatıyla bu alanda en yetkin hukuki danışmanlığı hizmetinize sunmaktan gurur duymaktadır. Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde Ticaret Hukukunu oluşturan temel bir dayanaktır. Yurt içi ve yurtdışını kapsayan tüm ticari faaliyetler, tacirlerin hakları bu kanun kapsamında düzenlemektedir. Bu durum bu alandaki kullanım yoğunluğuna paralel, uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların, çok çeşitli şekillerde ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

Bu uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümü noktasında uzman hukuki danışmanlık, sürekli artan bir oranda ihtiyaç duyulan bir hukuki hizmettir. Aynı zamanda çok geniş kapsamlı olan Ticaret Hukuku, yaşamın her durumuna etkisi bulunan bir hukuk alanıdır. Bu özelliği aynı zamanda çözümsel hukuki süreci karmaşık olan pek çok uyuşmazlığın oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu anlamda uyuşmazlıkların çözümüne en hakkaniyetli şekilde ulaşılması için, bu alanda uzmanlık geliştirmiş olan avukatlara başvurulması ve hukuki danışmanlık alınması zorunluluğu da sıklıkla ortaya çıkarmaktadır. 

 

Ticaret işletmeleri, tacirler, tüzel kişiler, ticaret işleten dernek ve vakıflar kanalıyla ticari faaliyetlerin genelini kapsayan bir hukuk disiplini olan Ticaret Hukuku; Ticari İşletme Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku gibi diğer hukuk alanları ile de bağlantısı bulunan büyük bir kapsama sahiptir. Bu geniş uygulama ve dolayısıyla etki alanı, yaşam pratiği içerisinde sürekli uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

 

Son derece hızlı biçimde gelişen ve değişen yaşam standartlarına paralel bir şekilde, Ticaret Hukukunun da güncellenmesinin gerekliliği, hukuki temelinde karmaşık bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Ticaret Hukuku alanında özel olarak kariyer yapmakta olan uzmanlaşmış avukatlara, bu sebeplerle daha büyük bir gereksinim duyulacaktır.  Tüm güncellemeleri eş zamanlı takip eden avukatlarımız, aynı zamanda oluşan yasal boşluklar, gerekli güncelleme ihtiyaçları gibi konularda da bilgi birikimi ve hatta öngörü yeteneği geliştirirler. Ticari faaliyetlerin ekonominin uluslararası çapta belkemiği olması dolayısıyla; aynı zamanda insanlığın ve uygarlığın devamlılığı içinde temel oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bu kapsamda Ticaret Hukuku en önemli özel hukuk alanlarından biridir.