a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Sözleşmeler Hukuku

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler toplumsal yaşamın gerçekliğinde ve her durumda ihtiyaç duyulan, kişiler arasındaki ilişkileri hukuki bir sonuç oluşturmak üzere düzenleyen yazılı belgelerdir. Uluca Avukatlık Ortaklığı Sözleşmeler Hukuku kapsamında yaşanan tüm uyuşmazlıkların çözümü için, bu konuda geniş deneyimler elde etmiş uzman avukatları aracılığıyla hukuki danışmanlık hizmet sunumları gerçekleştirilmektedir.

 

Sözleşmeler Hukuku başlı başına bir hukuk alanı olmamasına rağmen, tüm diğer hukuk dalların sözleşmelerin yer alması, yaşam pratiğini ve toplumsal yaşamı her açıdan etkileyen sonuçlar oluşturur. Bu bakımdan Sözleşmeler ile ilgili genel bir hukuksal alanın ortaya çıkması da kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Bu çerçevede sözleşmelerin konu olduğu her türlü alanda; kanun, içtihat ve mevzuat, riziko, oluşabilen uyuşmazlıklara ait tecrübe ve buna paralel oluşan öngörü yeteneği, doktrin, uygulama kontrolü, hukuk dilinin anlaşılması ve açıklanması, stratejik düşünme yeteneği ve müzakere yeteneği gibi özelliklerin bir araya geldiği bir hukuksal danışmanlık alanına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Anayasa’nın 48. Maddesi altında çalışma ve sözleşme özgürlüğü olarak bahsi geçen sözleşme özgürlüğü, her bireyin anayasal hakkı durumundadır. Bununla birlikte sözleşme özgürlüğünün yine kanunlar tarafından net şekilde belirlenmiş sınırlar bulunur. Yapılan sözleşmelerin ahlaka, hukuk kurallarına, kişilik haklarına aykırı olmaması gerekir. Bu kurallara aykırı sözleşmeler, kanunlar nezdinde geçersiz olarak kabul edilmiştir. 

 

İki veya daha fazla tarafın aralarında ilgili konuya ait bir tür özel kanunları olan sözleşmeler, karşılıklı olarak ve hukuki sınırlar içerisinde düzenlenmelidir. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmeler, tüm tarafların bağlayıcılığını ve vazgeçilmez olarak karşılıklı rıza ya da hukuki adıyla ahde vefa ilkesinden vazgeçilemeyeceğini resmi olarak kabul ederler. 

 

Farklı alanlarda oluşan sözleşme ilişkisi ihtiyacı, yine alansal bir takım farklılıklar ve ayrıntılara sahiptir. Tüm bu özelliklerin ve ayrıntıların yine ilgili kanun çerçevesindeki hükümler gereğince incelenerek, sözleşmede tarafların lehine olacak şekilde yer alması en başından sağlanmalıdır. Sözleşmeler Hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık ihtiyacı, bu sebeple yoğun bir şekilde gerekmektedir. Farklı alanlarda yapılması gereken sözleşmelerin, hukuki danışmanlık gözetiminde ve denetiminde gerçekleşmesi, tarafların tüm haklarının yaşam pratiğiyle ve somut olayın gerçekliği de örtüşmesine olanak tanıyacaktır. 

 

Farklı alanlardaki sözleşme ilişkisi ihtiyaçları, yine farklı kanunlar kapsamında düzenlenen hak ve koşullara bağlıdır. Bu sebeple bu kanunlar kapsamında sözleşmelerin gerçekçi olması sağlanmalıdır. Sözleşmelerin yapılışı sırasında, tarafların tüm beklenti ve çıkarlarının resmiyet kazanması sağlanırken karşılıklı tarafların birbirlerinden zarar görmesi de ilgili kanunlar kapsamında engellenmelidir. 

 

Diğer bir deyişle yapılacak sözleşmenin alanına göre, sahip olunan hakların ve yükümlülüklerin önceden bilinmesi ve sözleşmelerin bu bilinçle sözleşmenin yapılması gereklidir. İlgili kanun kapsamında tarafların kendilerine ait yükümlülük ve hakları bilebilmeleri geniş açıyla çok mümkün bir durum değildir. Bu sebeple Sözleşmeler Hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyimli avukatların sunduğu hukuki danışmanlık hizmetlerine büyük bir önem ve oranda ihtiyaç duyulacaktır. 

 

Herhangi bir satış sözleşmesi, miras sözleşmesi, iş sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, kira sözleşmesi ve benzeri olmak üzere, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından her konuda ve yaşam pratiğinin içerisinde sözleşmeler yer almaktadır. Bu anlamda olağan yaşantımızda kullandığımız cep telefonu, internet, su, elektrik gibi ihtiyaçlar dahil olmak üzere; sözleşmelerle belirlenmiş tarafların hak ve sorumluluklarını belirleme özelliği gösterecektir. 

 

Bu çerçevede tüm yaşam standartlarımızda sözleşmelerin belirleyici rolü bulunur. Böylesi yaygın bir şekilde kullanılması, aynı zamanda uyuşmazlıkların bu oran da artmasına neden olur. Sözleşmeler Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız, sundukları hukuki danışmanlık hizmetleriyle, bu tür uyuşmazlıkların çözümünün süratli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama yeteneğine sahiptir. 

 

Sözleşmelerden kaynaklı ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklar, tarafların ilgili kanunlar ışığında hukuki süreç işletmeleriyle mümkün hale gelebilecektir. Bununla birlikte sözleşmenin ilgili olduğu alan ve bu alanı düzenleyen kanunların farklı olması, hukuki süreçlerinde farklı yöntemlerle sürdürülmesini gerektirecektir.