a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Sigorta Hukuku

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren tüm tüzel kişiliklerin çalışmalarını ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünü Sigorta Hukuku’nu oluşturur. Uluca Avukatlık Ortaklığı, Sigorta Hukuku alanında uzun yıllar boyunca deneyim kazanmış, geniş bilgi birikimi oluşturmuş avukatları aracılığıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sigortacılık alanında süratli bir gelişim gösteren ülkemizde bu alandaki faaliyetlerin ve sigortacı ile sigortalı arasında ki uyuşmazlıkların artmasına yol açmıştır. Bu durum yine süratli bir şekilde bu alanda sunulan hizmetlerin kanunlar ve hukuki çerçevede düzenlenmesi ihtiyacını da oluşturmuştur. 

Toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen ve çok geniş çerçevede sunulan sigorta hizmetleri; durumların sigorta kapsamında yer alıp almadığı, gereken rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, oluşan kusur derecesi ve bu faktörlerin sözleşmeye etkisi Sigorta Hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir. Hayat, kaza, taşıma, zarar, finans, sağlık, emeklilik, tarım, yangın, araç ve daha özel konular için gerçekleştirilen sigortacılık faaliyetleri, yapılan sözleşmeyle kapsamı ve poliçeleri belirlenen bir profesyonellik taşımalıdır. 

 

Bu sözleşmeyle birlikte sigorta yapanın ve sigortalının tüm hak ve yetkileri net bir şekilde belirlenmiş olur. Bununla birlikte, bazı durumlar ve yaşam pratiğinin sürekli standartlarının değişmesi de, Sigorta Hukuku çerçevesinde yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlığın, bu alanda deneyimli avukatlardan yapılması büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

 

Bir bölümü zorunlu olan sorumluluk sigortaları, mağdurların çıkarlarını koruyan bir sigorta türü olduğu kadar, sigorta ettirenin ilgili noktada tazminat ödemesindeki çıkarlarını da koruma altına almaktadır. Yaşanan olumsuz durumlar sonucunda, verilen hizmetlere paralel olarak üçüncü kişilerin hizmet verenden talep edebileceği tazminat talepleri; sigorta şirketleri ve sorumluluk sigortaları aracılığıyla güvence altına alınmaktadır.

Trafik sigortası, (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası), mesleki sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası, işveren sorumluluk sigortası, mesleki uygulamalara dair zorunlu mali sorumluluk sigortası, KASKO olarak da bilinen Motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası bazı sorumluluk sigortalarındandır.

 

Sorumluluk sigortalarından kaynaklı tazminat talepleri sırasında, Sigorta Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunan Uluca Avukatlık Ortaklığı, tüm hukuki süreçleri müvekkil lehine ayrıntılı şekilde ve hukuki temelde sürdürür. Tüm hukuki sorunların süratli şekilde çözümlenmesini sağlar. Sayılan bu sigortalar herhangi bir malla ilgili var olan çıkarların korunmasına yönelik düzenlenmiş sigortalardır. Bu çıkarların para ile ölçülmesi zorunludur. Bu gruptaki sigortalara verilebilecek çok sayıda farklı örnek mevcuttur. Bununla birlikte bazıları zorunlu olan ve en sık başvurulan mal sigortası örnekleri arasında inşaat sigortası, zorunlu deprem sigortası, yangın sigortası, yangına bağlı kar kaybı sigortası bulunmaktadır. 

 

Bu alanda oluşan tüm uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Sigorta Hukuku çerçevesinde ele alınır. Çok geniş bir hukuksal çerçeve ve etki alanı nedeniyle, bu alanda mutlaka hukuki danışmanlık hizmeti alınması gereklidir.

Sigortacı ile sigortalı arasında yapılmış sözleşmeye bağlı olarak, oluşan zararın derecesine bakılmaksızın yapılacak tazminat ödemeleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu grupta yer alan bazı sigortalar da zorunludur. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, zorunlu sorumluluk sigortalarına en iyi örnektir. Bunun yanında sağlık ve hayat sigortaları da bu başlık altında sunulan sigorta hizmetleridir. 

 

Genellikle can sigortaları yapılırken sözleşmede yer alması gereken beyanlar konusunda eksiklikler bazen iki taraflı olarak gerçekleşir. Bu durum olası rizikonun ortaya çıkması durumunda, sigortacının ödemesi gereken tazminatla ilgili uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış avukat ve teknik danışman kadrolarımız, bu tür hukuki uyuşmazlıkların çözümü noktasında, süratli ve emin bir hukuki sürecin izlenmesini sağlamaktadır.