a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

İcra ve İflas Hukuku

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku kapsamında, her türlü alacağın borçlulardan tahsil edebilmesi, kamu otoritesi tarafından ve yasalar çerçevesinde mümkün olabilir. Uluca Avukatlık Ortaklığı avukatları, her türlü alacağın tahsili ile birlikte, haksız taleple oluşturulan alacakların itirazına ilişkin profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ticari ilişkilerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili ve haksız olarak başlatılan icra işlemlerine yapılacak itiraz ve şikayetler, İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

icra ve iflas hukuku

Bu kanuna uygun olarak, pratik yaşamın oluşturduğu her duruma göre borçlu ve alacaklının tüm hakları belirlenmiştir. Alacakların borçlular tarafından zamanında ödenmemesi, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür durumlarda alacaklıların, alacağını elde etmek için basit bir ilamsız icra takibi başlatmak yerine, en baştan itibaren alacaklıların haklarını doğru yöntemle kullanmaları, ilerleyen hukuki süreçte çeşitli kazanımlar elde edilmesini de sağlayacaktır. 

 

İcra takibine borçlunun yapacağı itiraz ve şikayet gibi işlemler de İcra ve İflas Hukuku çerçevesindedir. Bu sebeple hem borçlunun ve hem de alacaklının, doğru bir hukuki yöntem izlemesi, elde edilecek sonuçlar açısından büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla başvurulacak profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti, tüm hukuki sürecin doğru çözümlere kavuşmasını sağlayacaktır. 

 

Alacaklıların borçlarının tahsili, İcra ve İflas Kanunu’na göre, borçluya ait  taşınmaz veya taşınabilir tüm malları ile birlikte, borçlunun 3. Şahıslardan elde ettiği gelirlerin üzerinden gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, bu gelirlerin taksimi, hangi malların ve ne miktarda bir borca dayalı olarak tahsil edileceği gibi ayrıntılar yine İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bunun yanında borcun tahsili için, en başta doğru bir hukuki süreç başlatılmalı ve yine doğru yöntemlerin izlendiği bir süreç sürdürülmelidir. 

İflâs Hukuku, iflâs organları tarafından alacaklıların alacağının tahsili amacıyla borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleştirilen cebri bir tasfiye usulünden oluşmaktadır. Tacirlerin borçlarına ilişkin, alacaklıları tarafından başvurulabilen bu yöntem sonucunda, borçların tahsili için alınan iflas kararı, tüzel kişiliğin tüm malvarlığının üzerinden karşılanması ilkesine bağlıdır. İflas ile ilgili olarak, alacaklılar gibi borçlu tüzel kişiliklerinde çeşitli itiraz, şikayet ve hukuki süreci uzatabilmeye dayalı hakları bulunur. 

 

Bu sebeple hem alacaklıların ve hem de borçluların, hukuki süreci başlattıkları aşamanın en başından itibaren, profesyonel bir hukuki danışmanlığa ihtiyaçları bulunur. İzlenen yöntemler ve doğru hukuki sürecin işletilmesi, alacaklı ve borçlu lehine olmak üzere hakların korunmasını sağlayacak en önemli faktördür. 

 

Teminat ve para alacaklarının tahsili için, herkesin başvurabileceği bir cebri icra yöntemi de ilamsız icradır. Alacağı gösterir bir belge olmaması durumunda başvurulabilen bu hukuki süreç, takibin başlatılabilmesi için gönderilen ödeme emrinin, alacaklıya tebliğ edilmesiyle birlikte başlayacaktır. Ödeme emrine karşı yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde borçlu tarafından gerçekleştirilmelidir. İşbu süre kambiyo senedine dayalı takipler için 10 gündür. İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde, ilamsız icra takibi sırasında, alacaklının alacağını tahsili için çeşitli yasal hakları bulunduğu gibi, borçlunun da itiraz ve şikâyet hakları bulunur. 

 

Her iki tarafın hukuki süreci iyi bir şekilde takip etmesi, süreç sonucunun hakkaniyetli ve tarafların lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır ve bununla birlikte hukuki sürecin olabilecek en süratli şekilde sonuçlandırılması mümkün hale gelecektir. Bu bakımdan da İcra ve İflas Hukuku danışmanlığı büyük bir öneme sahiptir. İlamsız icra takibinin başlamasıyla birlikte, süreç tarafların tutumuna göre mahkeme sürecine taşınacak ve mahkeme aşamasında, sürecin iyi bir yöntemle yürütülmesi de büyük bir önem kazanacaktır. 

 

Alacaklıların borçlulara karşı mahkemeye başvurması ve mahkemeden alınan hükme bağlı olarak elde edilen ilama paralel bir şekilde icra dairesine başvurmasıyla başlatılan alacak tahsil süreci, ilamlı icra sürecidir. Alacaklının ilamın icrasının talep etmesi süreci, icra dairesi tarafından gerçekleştirilir. Uluca Hukuk Avukatlığı Ortaklığı avukatları tarafından sağlanan hukuki danışmanlıklar, alacaklarınızın takibi ve tahsili ile borçlarınız için yapılabilecek itiraz ve şikayetleri kapsayan geniş bir alanı oluşturmaktadır.